Stowarzyszenie

Dane Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „FART”
58-260 Bielawa ul. Tkacka 19/1
KRS 0000331087
Stowarzyszenie rozpoczęło działalność od 08.06.2009r.
Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Daniel Skwarek.

Realizowane projekty:

 • Warsztaty Artystyczne „MAM TALENT” współfinansowane przez Gminę Bielawa
 • Warsztaty Taneczne współfinansowane przez Powiat Dzierżoniowski
 •  „Akademia Artystycznych Wrażeń” – współfinansowana przez Urząd Marszałkowski
 • Warsztaty GOSPEL
 • Młode talenty na start- wspólfinansowany przez Gmine Bielawa

Cele stowarzyszenia i ich realizacja:

 1. Celem Stowarzyszenia jest szerzenie i propagowanie kultury wśród dzieci i młodzieży, wspieranie edukacji artystycznej uczniów Studia Piosenki i Tańca „FART”.
 2. Ponadto, celem Stowarzyszenia jest współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, organizacjami kościelnymi.

Stowarzyszenie swe cele realizuje w szczególności poprzez:

 1. Promowanie zespołów artystycznych, grup tanecznych, solistów.
 2. Przygotowywanie i organizację koncertów, pokazów, konkursów, warsztatów tanecznych, warsztatów wokalnych, obozów szkoleniowych, wycieczek, obozów wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży, na terenie kraju i za granicą.
 3. Przygotowanie i organizację wyjazdów uczniów na konkursy, festiwale i turnieje, zakup pomocy dydaktycznych, strojów, aranżacji muzycznych.
 4. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, mediami  i podmiotami gospodarczymi.
 5. Organizację działań wspierających i propagujących działalność artystyczno-estradową takich jak: festyny, bale, imprezy integracyjne, sesje nagraniowe, akcje reklamowe.
 6. Organizację imprez charytatywnych.