Aleksandra Walczuk została Stypendystką Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”