„Christmas Confession” w Bułgarii

Już są wyniki Międzynarodowego Festiwalu Wokalnego „Christmas Confession” w Bułgarii.

Organizator tego Festiwalu to Festival Music Agency Artvoices (Siedziba Sofia). Polskę reprezentowało 8 solistów i solistek oraz 3 zespoły wokalne w tym nasze bielawskie zespoły FAMA I FARCIARY. Obydwa zespoły zostały wysoko ocenione przez międzynarodowe jury i otrzymały pierwsze miejsca.