DIGI-FORM-ART Winter 2024

Wyniki Międzynarodowego Festiwalu Digi-Form-Art Winter 2024

III m Alicja Weigelt 10-12 l

II m Jagoda Kipa

II m Aleksandra Walczuk

I m Matylda Oluwole

I m Ariena Wiktorska

II m FARCIK

II m FAMA

I m Farciary

II m Maja Cędrowicz

I m Natalia KUbiak