Grand Prix Digi Talenty Zima 2020

W konkursie wzięły udział utalentowane dzieci, młodzież i dorośli. Uczestnicy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, Mołdawii, Bułgarii, Indonezji, USA, Polski, Turcji, Hiszpanii prezentowali swoje prace jury w różnych kategoriach. Jury również przyznało z 540 zgłoszeń 10 nagród Grand Prix! 

Te właśnie nagrody otrzymali: Zespół Fama i Ida Szebla .