GRAND PRIX dla zespołu FAMA

Koncertem online zakończył się 16 stycznia XIV Komorowicki Przegląd Kolęd i Pastorałek „KOLĘDA 2021” . Jesteśmy szczęśliwi bo dwa nasze zespoły zostały nagrodzone i docenione przez jurorów, którzy wysłuchali 259 prezentacji . W kat szkół średnich II miejsce otrzymał zespół FARCIARY

(Ala Czajkowska, Justyna Sitarek, Ida Szebla i Ewelina Woźniak) za kolędę Z narodzenia Pana

GRAND PRIX festiwalu za kolędę „Anioł pasterzom mówił” otrzymał zespół FAMA

(Hania Błachut, Klaudia Kutyba, Natalia Kubiak, Ela Stachura, Artur Droś i Filip Bajron)