Ida stypendystką 4. edycja Programu Stypendialnego fundacji Santander

4. edycja Programu Stypendialnego fundacji Santander została rozstrzygnięta. Do Fundacji wpłynęły 683 wnioski aplikacyjne, z których Komisja zgodnie z regulaminem wybrała 30 utalentowanych osób. W gronie nagrodzonych jest Ida Szebla. Nasza młoda, utalentowana wokalistka.

Serdecznie jej gratulujemy!!