Jarmarkowo w Bielawie

19 grudnia nasze grupa wokalistów wystapiła na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Bielawie