Nagrody w finale XIV Dolnośląskiego Konkurs Poezji i Prozy “ARKA”

Basia Chwałek i Justyna Sitarek otrzymały  nagrody główne a zespół Fantazja wyróżnienie w finale XIV Dolnośląskiego Konkurs Poezji i Prozy “ARKA”.