,,POLSKIE DROGI” Edycja online ’2020

Wyniki OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WOKALNEGO PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ ,,POLSKIE DROGI” Edycja online ’2020, w którym uczestniczyli nasi wokaliści. Po obejrzeniu i wysłuchaniu 103 prezentacji wokalnych z całej Polski jury przyznało:

W kategorii III-Klasy IV-VIII wyróżnienie Filip Bajron

W kategorii IV- OPEN; PonadgimnazjalneNAGRODA

III miejsce Justyna Sitarek

III miejsce Ewelina Woźniak