Rawski Mityng Wokalny

63 prezentacje. Dokładnie tylu solistów wysłuchali jurorzy podczas 18. edycji Rawskiego Mityngu Wokalnego

Jury obradowało w składzie: Leszek Bonar, Magdalena Michael-Gutkowska, Wojciech Szymański, Grzegorz Klimczak

Kategoria 11 – 13 lat, piosenka polska I nagroda Artur Droś

Kategorii 14-16 lat, piosenka polska III nagroda – Milena Zelwis

Kategoria 17 lat i więcej, piosenka polska I nagroda Ewelina Woźniak

W kategorii – piosenka anglojęzyczna wyróżnienie Justyna Sitarek Gratulacje !!