STAR BRIDGE POLAND – PAPUA NEW GUINEA

STAR BRIDGE POLAND – PAPUA NEW GUINEA (WOLIN & PAPUA NEW GUINEA)

GRAND-PRIX VOCAL LIVE, 10-12 y.o. (Junior II)
FARCIK

II m Aleksandra Walczuk

DIGI-FORM-ART SUMMER 2023 

kat. 10-12 y.o. I m FARCIK

kat. 13-15 y.o. I m FAMA

kat. 16-19 y.o. I m FARCIARY

Solo

kat. 10-12 y.o. II m Amelia Furmańczyk , II m Alicja Weigelt, II m

Hanna Brzozowska

kat. 13-15 y.o. I m Elżbieta Stachura , II m Artur Droś, II m Filip Bajron,

kat. 16-19 y.o. II m Mateusz Subocz , II m Maja Cędrowicz

kat. 20-25 y.o. III m Michał Kusowski