Warsztaty taneczne

Warsztaty taneczne za nami. Była moc, radość, zmęczenie a czasem kryzysy ale też dużo dobrej zabawy.

Warsztaty zorganizowało nasze Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej. Wzięlo w nich udział ponad 120 uczestników. Dziękujemy instruktorkom Szkoły Tańca Plejada z Wrocławia   za ten taneczny wycisk.