XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Kluczborskie Trele”

XII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Kluczborskie Trele” tradycyjnie trwał przez dwa dni. Przesłuchania konkursowe odbyły się w czterech kategoriach wiekowych w dniach w sali kameralnej Kluczborskiego Domu Kultury. Młodych wokalistów oceniało jury w składzie: Anna Jurksztowicz, Aleksandra Czysta, Lidia Stanisławska oraz Lester Kidson.
W najstarszej kategorii reprezentowała nas Katarzyna Szulc, która wyśpiewała wyróżnienie. Brawo!