„Powiat Ma Talent” 2022

„Powiat Ma Talent” 2022 za nami.

I miejsce Aleksandra Brzuszkiewicz

II miejsce Mateusz Subocz