„ZŁOTE SOWY 2020”

We wtorek 23 czerwca w bielawskim Art-Inkubatorze odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznych „Złotych Sów” dla znacząco wyróżniających się uczniów szkół podstawowych. Taka nagroda przyznawana jest prymusom, którzy w kończącym się roku szkolnym byli laureatami licznych konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym, a także uzyskali wysoką średnią ocen. Bardzo się cieszymy , że pięcioro naszych wokalistów otrzymało takie nagrody. Sa nimi: Natalia Kubiak, Hania Błachut, Filip Bajron , Elżbieta Stachura i Alicja Hordyj.